Vindmøller

MT Højgård hyrede CECP Cortez Engineering til at forestå kontrol og udskibning af fundamenter til havvindmøller fra Antwerpen.

TP2