Privat byggeri

Kvalitetssikring af et byggeri er nødvendigt, hvis man ønsker at forebygge skader og svigt under byggeriet.

Systematisk og kontrolleret rådgivning betaler sig. Man undgår fejl og misforståelser under byggeprocessen, og kvalitetssikringen benyttes efterfølgende som dokumentation for det udførte arbejde.

Er kvaliteten af byggeriet tilfredsstillende, kan parterne undgå udgifter i forbindelse med opsamling af fejl og mangler, både under byggeriet og efter at byggeriet er afsluttet.

CECP tilbyder rådgivning og tilsyn med dit byggeri.

nybyggeri