DSF

dsf-logo

Dansk Svømmebadsteknisk Forening er en organisation, der samordner aktiviteter i forbindelse med opførelse og vedligehold af svømmehaller og svømmeanlæg.

Der foregår for tiden mange renoveringer i danske svømmehallers betonkonstruktioner, og det er oplagt at benytte katodisk beskyttelse som en del af disse renoveringer. Derfor er der da også et afsnit om katodisk beskyttelse i den nye svømmebadsnorm, både hvad betonkonstruktionen og filtertankene angår.

Som rådgiver er det vigtigt at være med i denne forening, hvor man møder mange svømmehalsinspektører, der netop kender de konkrete problemer med korrosion i svømmehallernes konstruktioner og anlæg.

svhal1 svhal2